Nieuws

Uitnodiging voor een tweede bijeenkomst over de herinrichting van het Stadhuisplein en Vlas en Graan

Komt er een nieuwe brug naar het Julianapark ?

Hoeveel bomen worden er op het Stadhuisplein geplant ?

Én waar kan ik mijn auto dan parkeren ? 

Wilt u een antwoord op deze en andere vragen kom dan op dinsdag 3 maart om 19:30 uur naar het Gemeentehuis aan het Stadhuisplein in Veghel. Daar presenteren wij  de eerste schetsideeën voor de herinrichting van het Stadhuisplein en omgeving. We horen graag wat u van onze eerste uitwerkingen vindt.  We willen de bijeenkomst rond 21:30 uur afronden.

Hoe zat het ook al weer?

Door de sloop van de voormalige Blauwe Kei, moeten we dit stuk van het openbare gebied opnieuw inrichten. We kijken daarbij naar een wat groter gebied. Het doel is om de functionaliteit en de ruimtelijke kwaliteit van het Stadhuisplein en Vlas en Graan te verbeteren. Het is de ambitie om dit gebied aantrekkelijker in te richten en daarmee ook de randen van ons centrum te verbeteren. Tegelijk willen we de kwaliteiten van de rivier Aa versterken en de deze meer beleefbaar maken. We zien in het gehele gebied kansen, maar ook de noodzaak om een omgeving te creëren die beter bestand is tegen perioden van extreme regenval en extreme droogte. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het afkoppelen van regenwater of het verminderen van hittestress door het toevoegen van meer groen. 

Korte terugblik op het proces

We zijn in de zomer van 2019 gestart met een gebiedsproces.  Daarin werken we samen met inwoners en ondernemers van Veghel aan een plan op hoofdlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte van het gebied Stadhuisplein en omgeving.  Het eindproduct wordt een visie voor de inrichting van de openbare ruimte voor het hele plangebied. Voor het gebied van het Stadhuis tot aan de Aa maken we al een concreter inrichtingsplan. De visie willen we in 2020 aan de gemeenteraad aanbieden.


Juni vorig jaar vond een eerste bijeenkomst plaats, waarbij inwoners en ondernemers hebben meegedacht over de toekomst van het gebied. Tijdens de rondwandelingen hebben we gehoord wat Veghelaren belangrijk vinden, welke vraagstukken spelen, welke knelpunten inwoners zien en welke wensen zij hebben. Op de projectwebsite hebben ook veel mensen hun ideeën aangedragen. 

Op basis van al deze informatie hebben we de eerste schetsen gemaakt voor de herinrichting van dit gebied. Die willen we graag met u bespreken op 3 maart. Helaas is dat wat later dan gepland, we moesten eerst namelijk nog wat ‘huiswerk doen’. Zo hebben we parkeertellingen gedaan, verkeerskundig onderzoek uitgevoerd en inmiddels is besloten wat er met het huidige zwembad De Beemd en de naastgelegen sporthal gaat gebeuren. Ofwel: we weten dat de voorstellen die we presenteren op hoofdlijnen ook haalbaar zijn.


Meer informatie?

Op de website deze  kunt u alle  informatie over het project bekijken. Bijvoorbeeld kaartjes, maar ook wat we in juni met elkaar besproken hebben. Na 3 maart plaatsen we de nieuwe tekeningen ook op de website en kunt u opnieuw ook met ons meedenken via de site.

We nodigen u van harte uit voor deze avond! U bent welkom vanaf 19.15 uur en om 19.30 uur starten we met het programma. We willen de bijeenkomst uiterlijk rond 21.30 uur afronden.

Bijlage

  1. Uitnodiging2ebijeenkomst.pdf 17-2-2020 13:53:47

Aanmelden nieuwsbrief

stadhuisplein
2204