Nieuws

Uitnodiging ophaalbijeenkomst Stadhuisplein en omgeving

Denk en praat mee over de toekomst van het Stadhuisplein en omgeving!
Met de sloop van de voormalige Blauwe Kei gaan we dit stuk openbare ruimte opnieuw inrichten.
Dit is voor de gemeente aanleiding om direct naar de inrichting van een groter gebied te kijken,
het Stadhuisplein en Vlas en Graan (zie kaartje bij deze brief). In het gebied gebeurt immers veel.
Zo kampt het centrum op plekken met leegstand. Hiervoor werken we momenteel aan een
centrumvisie en het resultaat wordt meegenomen in dit traject. De Blauwe Kei is al gesloopt en de
sporthal gaat ook verdwijnen. Het zwembad in Veghel zal vernieuwd moeten worden en mogelijk
komt het zwembad hier terug. Ook de verkeer- en parkeersituatie in het gebied vraagt om
aandacht. Al met al speelt er van alles.

Het Stadhuisplein en omgeving is de entree van het centrum van Veghel. We willen de ruimtelijke
kwaliteit daarvan verbeteren, aantrekkelijker maken. Tegelijkertijd liggen er ambities om de
kwaliteiten van de Aa meer in het zicht te brengen. En we zien in het gehele gebied kansen (en de
noodzaak) om te werken aan klimaatadaptatie; zoals het afkoppelen van regenwater en het
omgaan met hittestress door het vergroenen van de omgeving. Kortom: dit is hét moment om een
kwaliteitsslag te maken op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en klimaat en hierbij
direct de Aa in het zicht te brengen.

We starten in juni een gebiedsproces om samen met inwoners en ondernemers van Veghel te
werken aan een visie voor de inrichting van de openbare ruimte van het gebied Stadhuisplein e.o.
De planning is om deze visie begin 2020 aan de gemeenteraad aan te bieden.

Kom naar de ophaalbijeenkomst op 19 juni!
De gemeente heeft LOS Stadomland ingeschakeld om samen met de inwoners tot een gedragen
en functioneel ontwerp te komen. Als start van dit ontwerpproces organiseren wij op woensdag 19
juni een zogenaamde ‘ophaalbijeenkomst’. Via deze bijeenkomst willen we van u horen welke
wensen en ideeën u heeft voor dit gebied. We gaan nog geen plan maken, maar nodigen u uit
mee te denken over de ‘agenda’ voor het gebied. We horen graag waar en welke vraagstukken en
opgaven u ziet. Daarnaast maken we voor dit project ook een website, zodat u ook na de avond
op de hoogte blijft en kunt reageren. De website zullen we op de avond introduceren.

De bijeenkomst vindt plaats om 19:30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het Stadhuis in Veghel. Na
een korte introductie op het Stadhuis kunt u binnen meedenken. U kunt ook mee naar buiten, we
gaan in kleine groepen op ‘safari’ in het plangebied en horen graag welke aandachtspunten u wilt
meegeven aan de ontwerpers. U kunt zelf beslissen hoelang u aanwezig bent, we verwachten de
bijeenkomst rond 21.30 uur af te ronden. De avond wordt georganiseerd door ontwerpbureau LOS
Stadomland.

Vervolg
In het najaar organiseren we een 2e bijeenkomst waarin LOS Stadomland met eerste scenario’s
komt voor de toekomst van Stadhuisplein e.o. We nodigen u dan weer uit mee te denken. Eind
2019 bent u, volgens planning, welkom op een 3e bijeenkomst voor een presentatie van de visie.
 

Aanmelden nieuwsbrief

stadhuisplein
2204