Achtergronden en kader

Er zijn diverse beleidsdocumenten die van invloed zijn op de ontwikkeling van dit plangebied. 

Als gemeente hebben we, samenvattend, de ambitie om de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied te versterken en het gebied te “vergroenen en te verblauwen”. Daarbij is het leggen van een relatie met de Aa, die aan het plangebied grenst, cruciaal. De Aa is een van de bijzondere kwaliteiten in (het centrum van) Veghel. We willen ook zorgen dat de omgeving robuust wordt ingericht om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals heftige regenbuien en het optreden van hitte, een plek te geven. Vanuit het Waterschap Aa en Maas is er ook aandacht voor de Aa in Veghel. De Aa zou verder ontwikkeld moeten worden als een natuurlijke beleefbare beek, die een grote rol vervult voor de berging, aanvoer en afvoer van regenwater. De beek is ook een zogenaamde Ecologische Verbindings Zone (EVZ) waaraan inhoudt gegeven dient te worden. 

Recent is een Centrumvisie vastgesteld. Deze visie wordt momenteel met stakeholders verder uitgewerkt. Hieruit blijkt dat er veel leegstand is in het centrum van Veghel en er circa 10.000m2 te veel aan winkeloppervlak is. Ook blijkt uit het onderzoek van de Centrumvisie dat de kwaliteit van het aanbod en het gebied te wensen overlaat. Om een sterker centrum te krijgen willen we ons centrum compacter maken. Het zwaartepunt van ons centrum ligt tussen het Marktplein en het Meierijplein. Ruimte voor meer detailhandel in het gebied van het Stadhuisplein e.o. is er dan ook niet. In de Centrumvisie gaan we uit van een compact centrum met, in de schil rondom dat centrum, ruimte voor publiekstrekkers zoals supermarkten of een zwembad.

Recent is de parkeernota vastgesteld (2018), waarin voor verschillende typen functies de parkeernormen zijn vastgelegd. Er moet nader onderzocht worden of er momenteel voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn.

Het huidige zwembad is versleten. Op dit moment wordt een locatieonderzoek uitgevoerd voor een nieuw zwembad in Veghel. Een van de potentiele locaties ligt in dit gebied. 

Voor de uitvoering van de visie en het plan dat we nu gaan maken is enige financiële dekking aanwezig. Echter wanneer en in welke mate we de te ontwikkelen plannen tot uitvoering zullen brengen is nog onzeker. Er is namelijk één ‘pot geld’ voor het centrum en mede op basis van de uitkomsten van de uitwerking van de centrumvisie zal besloten moeten wat voor het centrum van Veghel prioriteit heeft. 

Als bijlagen (let op deze PDF opent in een nieuw venster, je hebt daarvoor Adobe Acrobat nodig):


stadhuisplein
2204