Praat mee! (2de ronde)

Deelgebied van Stadhuisplein naar Julianapark

We willen het Stadhuisplein groener maken door bomen toe te voegen. Hoeveel bomen we kunnen toevoegen hangt ook af van de nieuwe parkeeroplossing achter het zwembad en de nieuwe Aldi. We denken dat we zeker 20 parkeerplaatsen kunnen laten vervallen en daarmee 20 bomen kunnen toevoegen. Die bomen planten we dan verspreid over het plein aan. We willen graag dat het water dat op het plein valt afwatert naar de Aa.

De straatwanden van het Stadhuisplein willen we graag  groene gevels geven. Dat kan in ieder geval bij het Stadhuis door een constructie voor de gevel te plaatsen.

Rondom het plein blijven langs de gevels prettige brede stoepen liggen. De fietser rijdt straks met de auto’s mee. De tegenovergestelde rijrichting zal beter vormgegeven worden maar blijft wel onderdeel van de straat.  Waar (toekomstige) woningen grenzen aan het plein willen we ruimte geven voor kleine geveltuintjes om het beeld te verzachten.

Tussen Stadhuisplein en de Aa is autoverkeer zo beperkt mogelijk aanwezig. De automobilisten rijden hier alleen als ze  achter het Stadhuis willen parkeren. Verder maken we de ruimte zo groen mogelijk. Er zijn 2 verschillende schetsen gemaakt. In de basis zijn ze gelijk echter de vormgeving verschilt van elkaar: het ene model is wat strakker, het andere romantischer. Het terrein loopt langzaamaan naar beneden (richting de Aa) en er is ruimte voor een waterpartij. Het gebied wordt flink in de bomen gezet. Je kunt er volop wandelen en er is een nieuwe directe route voor de fiets naar een nieuwe brug over de Aa naar het Julianapark. We verplaatsen de brug voor dat doel zodat deze beter zichtbaar is en beter aansluit. In het strakker vormgegeven beeld zien we natuurlijke waterzuivering voor ons. In het romantische beeld is eerder sprake van een meanderende kronkelige waterpartij. 

De gehele openbare ruimte en alle dakvlakken zijn wat betreft water afgekoppeld van het riool. Zo houden we water maximaal vast in het gebied en dat is belangrijk voor tijden met weinig neerslag.


Achtergrond Informatie over het parkeren in het centrum

 

Achtergrond Informatie over het parkeren in het centrum


 

 

Via het reactievenster kunt u reageren.

|

Bijlage

 1. poster-stadhuisplein-A0-03.jpg 3-3-2020 14:52:24

Commentaar

 • Het witte appartementen complex is koud, hart, en vooral heel lelijk. Ik zou graag zien dat we de voegen uitkrabben, de stenen rood verven en de voegen opvullen met een donker voegsel. Hierdoor zal dit complex een totale gedaantewisseling ondergaan.
  11-3-2020 15:15:10 Reageer
 • Absolute voorkeur voor het tweede model. Dit sluit veel beter aan bij de huidige structuur van het Julianapark. Zo wordt het park uitgebreid en meer een eenheid die langzaam overloopt naar het verkeersgebied Stadhuisplein. Onder het parkeerterrein Stadhuisplein zouden we infiltratiebakken kunnen plaatsen die het (dak) water vanuit de omgeving kan opvangen / vasthouden en langzaam weer terug kan geven aan de omgeving (de Aa) Bomen op het plein zijn in mijn ogen een must om de het Stadhuisplein een warmer karakter te geven. Bij het planten waar mogelijk rekeing houden met het feit dat we tijdens een kermis een of enkele grote attracties daar kunnen plaatsen. ben overigens van mening dat de Kermis moet plaatsvinden op de Markt, Bolkenplein, Meierijplein en de tussenliggende straten. Wandelpad langs de Aa moet mogelijk zijn om zo het wandelen daar aantrekkelijk te maken. Dit kan naar mijn mening prima met behoud van de privecy van de bewoners van Park Residence. Ik wil wel voorstellen om de ruimte ook te verrijken met een mooi kunstwerk. Dat mag van mij een water / licht kunstwerk zijn dat in de vijver wordt geplaatst waar voorheen de Blauwe Kei stond.
  11-3-2020 14:43:16 Reageer
 • Het Stadhuisplein (de parkeerplaats) is de enige overgebleven locatie in Veghel (centrum) waar het nog mogelijk is een (groter) evenement te organiseren. Door er nu zoals in de schetsen aangegeven "verspreid over het plein bomen op te planten", verdwijnt ook deze locatie. Een kermis bijvoorbeeld is dan niet meer mogelijk in Veghel. Daarom het verzoek met het aanbrengen van evt. groen op het plein, ook rekening te houden met deze functie van het plein. Dat zou bijvoorbeeld al kunnen door niet willekeurig en verspreid iets aan te planten, maar in een lijn of blok, of nog beter: middels mobiel groen (bomen in bakken zoals elders in het centrum al gebeurd is). Daarbij is het ook belangrijk dat het plein goed toegankelijk is voor (opbouw en afbreken van) een evenement. Dus dat er ook met vrachtwagens makkelijk op en af gereden kan worden. Stichting Kermissen gemeente Veghel gaat graag in overleg over de mogelijkheden.
  4-3-2020 20:57:37 Reageer
 • Wat me erg aanspreekt in Model 2 is de structuur van de inrichting. Die sluit naadloos aan op de structuur van het Julianapark, zodat je daadwerkelijk een doorlopend park aan weerszijden van de Aa krijgt. Je versterkt daarmee niet alleen de openbare ruimte bij het gemeentehuis, maar in feite ook de groenstructuur van het Julianapark.
  4-3-2020 19:11:54 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden

stadhuisplein
2204