Praat mee! (2de ronde)

Deelgebied Vlas & Graan

Dit deelgebied bevat een belangrijke parkeerplaats direct tegen het centrum aan. We kunnen het aantal parkeerplaatsen iets verminderen nu we bij Aldi en zwembad een nieuwe parkeerplaats en parkeerdek realiseren. Daarmee kunnen we meer ruimte geven aan groen en voetgangers. Hoeveel parkeerplaatsen minder, dat moet nader onderzoek nog uitwijzen. 

Voor dit deelgebied hebben we op dit moment 4 varianten, elk met een andere parkeeroplossing. In iedere variant voegen we een watergang toe die verwijst naar de Laak; een  waterpartij die hier ooit heeft gelopen. Via deze lijn brengen we het water in het zicht en voeren het af naar de Aa. We verfraaien de achterkant van de panden aan de Hoofdstraat  door hier mooie hekwerken of hagen toe te passen. Door de verplaatsing van de Aldi kan het huidige gebouw van de Aldi idealiter kleiner worden. Dit biedt kansen voor een betere gevel en daarmee betere relatie met het centrum.

 


Achtergrond Informatie over het parkeren in het centrum

 

Achtergrond Informatie over het parkeren in het centrum


Via het reactievenster kunt u reageren.

|

Bijlage

  1. poster-stadhuisplein-A0-02.jpg 3-3-2020 14:40:39

Commentaar

  • Alternatief twee heeft mijn voorkeur. We het advies om de ingang van de parkeergarage aan de kant van Vlas en Graan te situeren en de uitgang aan de zijde van het stadhuis. Men heeft dan minder kruisend verkeer en de verkeersdruk wordt beter verdeeld. Punt van aandacht hierin is de hoek bij HoutBrox ivm weinig zicht en het feit dat de oplegger van Aldi tegen het verkeer in zal rijden om zijn oplegger terug uit te steken. Om het aantal beschikbare parkeerplaatsen te optimaliseren adviseer ik om een parkeergarage te situeren tussen het stadhuis, en het Hotel. Deze parkeer garage met een parkeerdek zou ik verdiept wegleggen en ook inrichten voor het gebruik als P&R ruimte zodat het busstation een extra functie krijgt. Het personeel van de gemeente kan hier dan heel goed parkeren waardoor de parkeerdruk op het Stadhuisplein tot het verleden behoord. Daar kan dan mogelijk gebruik van worden gemaakt door daar een aantal parkeerplaatsen op te offeren ten behoeve van groen. Deze parkeergarage wel aan de buitenzijde netjes aankleden (zie High tech campus Eindhoven)
    11-3-2020 14:59:44 Reageer
  • Het tweede voorstel voor Vlas en graan vind ik de beste keuze. Veel groen en schuin parkeren met het meeste aantal auto's . Men moet zorgen dat hier royaal kan worden geparkeerd. ( waterpartij is niets op deze plek) Als de parkeerplaatsen links en rechts rond het Gemeentehuis en achterkant en voorkant zwembad en huidige Aldi en kapper en alle parkeerplaatsen vervallen heb je die 100 parkeerplaatsen hard nodig in dat nieuwe parkeerdek. Ik denk dat je eraan te kort komt. Waarom niet een parkeerdek achter het gemeentehuis voor alle ambtenaren en het nieuwe geplande parkeerdek een winkel van Lidl of Action of liefst beiden, om zichtbaar publiek in het centrum te krijgen. Nu zie je geen mens van al het kopend publiek bij Aldi en Action. Huidige appartement bewoners veel commentaar op het dek ivm met vuile lucht en lawaai en uitzicht. Of ter overweging maak toch een parkeergarage onder de grond op de oude plek Blauwe Kei voor alle ambtenaren , dan kun je alles nog veel beter vergroenen. Kijk dan niet naar de kosten!!!!! want die vallen achteraf best mee!!!
    5-3-2020 11:09:41 Reageer
  • Als je een buitenom met groene loper wilt, durf dan ook een statement te maken met Model 3, de natuurlijke Laak. Dit is de enige optie die een duidelijke groenbuffer creëert. De andere opties zien er op tekening 'groen' uit, maar gaan er in de praktijk op neer komen, dat je weer alleen maar geparkeerd blik zult zien. Als dat het resultaat wordt, kun je beter niets veranderen aan de huidige situatie. Voorwaarde voor toepassing van dit model is de mogelijkheid om de parkeerplaatsen -plus de geschatte 100 extra- onder te brengen in de nieuwe parkeergarage op het terrein van de voormalige sporthal. Centrumbezoek blijft dan niet alleen voorzien van voldoende parkeerruimte, maar zal bij de entree van het Veghelse centrumgebied bovendien onthaald worden met een groene aantrekkelijke omgeving. De lelijkste toegang van Veghel-centrum kan op die manier wel eens het pareltje worden. De ruimte die ontstaat voor wandelpaden in het groen, maakt dit gebied op slag aantrekkelijker voor recreatie en toerisme, wat ten goede zal komen aan het Veghelse centrum. Behalve de groenblauwe opgave, klimaatadaptatie en hittestress enz. pleit overigens ook de opgave van de landschapstriënnale voor dit model. Het beekdal van de Aa houdt niet op bij de oevers van de rivier, maar moet verbinding maken met het achterliggende landschap. 'Veghel aan de Aa' moet meer zijn dan de cascade in het Julianapark, het visserstrapje aan de Markt of een wandelpaadje langs het water. De nieuwe Laak hoort in een modern Veghels beekdallandschap met een cultuurhistorisch verhaal.
    4-3-2020 19:26:57 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden

stadhuisplein
2204