Praat mee...

Stadhuisplein en omgeving - Verkeer, parkeren en routes

Het gebied functioneert en oogt vooral als parkeeromgeving. Het is een soort ‘transitzone’. De verschillende functies in de omgeving vragen om een behoorlijk aantal aan parkeerplaatsen. De vraag is of er momenteel echt een tekort is aan parkeerplaatsen. Met name in de gebieden met een blauwe zone, lijkt meestal wel een plek te vinden. We horen ook dat de route over Vlas en Graan niet door iedereen logisch wordt gevonden en dat sommige T-aansluitingen aan het Stadhuislaan als onveilig en onoverzichtelijk worden ervaren. De situering van de bestaande hoofdroute lijkt het meest geschikt. Kan de route veiliger worden en zijn er verbeteringen mogelijk zodat de doorstroom beter wordt? Daarnaast kun je niet helemaal langs de Aa wandelen, de oevers lijken soms geprivatiseerd. Er is een brug over de Aa voor langzaam verkeer, maar de bruggen liggen best ver uit elkaar. 

We zijn nieuwsgierig welke ideeën u heeft over het thema verkeer, parkeren en routes!
Is het gebied voldoende toegankelijk voor ouderen en mindervaliden? Zou het niet fijn zijn als je overal langs de Aa kunt lopen? Hoe zou u het vinden als er wat minder parkeerplaatsen komen als we daarmee meer ruimtelijke kwaliteit kunnen maken? En wat is daar dan voor nodig? Zijn er verbeteringen nodig in de routing?

|

Commentaar

 • Dit verschrikkelijk lelijk gebied moet heringericht worden. Het grote parkeerterrein op Stadhuisplein liefst ondergronds (wordt nu alleen gebruikt door ambtenaren en werknemers van het centrum en is nagenoeg niet beschikbaar voor bezoekers van het centrum) en dan in plaats van dit plein een groene verblijfzone. De plek van de oude Blauwe Kei gebruiken voor een verlenging van de huidige terrasflats (moet immers ook een financieel haalbaar plan zijn) met een doorgang naar het nieuwe Stadhuisplein (park). In plaats van de huidige sporthal een appartementencomplex om het huidige vierkante complex te voltooien met op de binnenplaats parkeerruimte voor de bewoners. In elk geval geen winkels meer toevoegen op deze plekken. Daarnaast dient het gehele gebied verkeersluw te worden. Het is nu zeer gevaarlijk omdat een doorgaande weg over/langs parkeerterreinen loopt. De ruimte van het zwembad zou men kunnen gebruiken als parkeerruimte of indien dit er voldoende is ook voor (betaalbare) appartementen, dan komt er vanzelf wat meer reuring in het centrum. Probeer ook Aldi te laten verkassen naar het huidige AH complex en probeer voor AH een geschikte vervangbare plek te vinden (winkel is nu oubollig, veel te klein).
  21-7-2019 13:10:31 Reageer
 • Liever parkeren onder dan op het Stadhuisplein. Maar dat zal waarschijnlijk meteen ook de meest kostbare optie zijn. Parkeren op het plein zal meer in het groen moeten zoals de parkeerplaats tussen het Stahuis en de Rembrandtlaan. Het plein zelf een parkachtige uitstraling geven met een verbinding naar het Julianapark middels een groene corridor voor het stadhuis langs. Autoverkeer op zich moet worden teruggedrongen maar zal nooit geheel verdwijnen. Autoverkeer door het centrum moet daarom beter worden gereguleerd. Het is, zeker in de spits, niet goed mogelijk om via het Stadhuisplein de Blauwe Kei op te rijden. Filevormend verkeer vanaf het centrum én vanaf Veghel-Zuid bij de inrit naar Albert Heijn is te voorkomen door voorsorteerstroken te maken. Daarvoor is ruimte genoeg op het Stadhuisplein. De straat komt dan een grotere boog te liggen. Dat is meteen de aanzet tot groener hervormen van het huidige plein. En we moeten éénrichtingsverkeer door het centrum toestaan. Stapvoets, dat wel. En dan met een logische richting met de klok mee. Markt, rechtsaf Deken van Miertstraat/Molenstraat, rechtsaf Bolkenplein, rechtsaf Hoofdstraat, rechtsaf Markt. Dat maakt de afwikkeling veel eenvoudiger dan de actuele situatie. Wie snel met de auto het centrum uit wil kan aan het einde van de Molenstraat via voorsorteerstroken links de Stationsstraat in of rechtsaf richting Rembrandtlaan. Daar is de voorsorteerstrook naar AH gereed en het verkeer kan vlot naar Veghel-Zuid of naar links en rechts de Rembrandtlaan op. Incidenteel kan de Molenstraat worden afgesloten t.b.v. grotere evenementen. Het verkeer zal dan over de Burg. de Kuijperlaan haar weg moeten vinden. Dit alles laat onverlet dat langzaam verkeer alsmede voetgangers, waar dat kan , privileges moeten hebben.
  17-7-2019 14:25:30 Reageer
 • Stadhuisplein is het lelijkste plein van Veghel. Wat mij betreft daar een parkeerkelder maken en alle auto's onder de grond. Bovengronds het plein herinrichten met een duidelijke binding met de Aa en het Park. De ruimte tussen het gemeentehuis en het hotel kan worden gebruikt om dubbeldeks te gaan parkeren en zo de parkeerruimte ook als P&R te gaan aanbieden. De fietsvoorzieningen dienen te worden uitgebreid en fiets als vervolgvervoer op bus dient te worden gestimuleerd. In het park zullen we de fietspaden moeten (het)overwegen. Het park wordt nu vaak door brommers gebruikt als snelroute tussen het centrum en het Zuid. Dat komt de verblijfsfunctie niet ten goede.
  15-7-2019 13:38:40 Reageer
 • Veel steen! Zorg voor planten, zoals in het centrum, op de appartementen, plaats bomen, De laan met bloembakken in prachtig.
  12-7-2019 13:16:17 Reageer
 • Het is fijn en effcient parkeren op het Stadhuisplein. Nadeel is dat je vanuit gemeentehuis op bestratingen blik kijkt én het wordt erg warm in de auto. Een bladerdek van kleine parasolachtige bomen zou beiden op kunnen lossen. De auto's staan meer beschut en het krijgt een vriendelijker. groener uiterlijk. Daar hoeft volgens mij nauwelijks parkeerruimte voor opgeofferd te worden. Als je het parkeerterrein afrijdt is het verplichte rijrichting naar links met de bocht mee. Je wordt nogal eens verrast door fietsers die door de binnenbocht komen. Er si een fietsstrook, dus het mag maar als automobilist verwacht je dat niet en daarmee is het toch link.
  11-7-2019 12:08:53 Reageer
 • De route is nu heel onduidelijk en ongastvrij: óf keihard om Veghel-Centrum heen óf over een totaal onoverzichtelijke rij parkeerplaatsen. Onderzoek of het mogelijk is om het aantal op- en afritten aan Stadhuisplein terug te brengen. De hoofdroute richting centrum kan via de huidige parkeerplaatsen verlopen, maar dan dienen de parkeervakken deels te verdwijnen. Onderzoek de mogelijkheid om het plein te laten vervallen als plein en te kiezen voor een totaal andere inrichtingsstructuur. Een optie is mogelijk ook de openstelling van de Hoofdstraat als hoofdverkeersstructuur (eenrichting), maar de wenselijkheid zou goed in kaart gebracht dienen te worden.
  9-7-2019 20:04:03 Reageer
 • Parkeren (centrumbezoekers en personeel gemeente Meierijstad) en routing (met name eenrichtingsverkeer Stadhuisplein) verdienen de aandacht. Ook de gevaarlijke situatie nabij de in-en uitrit bij Albert Heijn zou moeten worden meegenomen.
  9-7-2019 11:03:23 Reageer
 • Het zou mooi zijn als het stuk bij de AA / oude Blauwe Kei autovrij wordt en als verblijfsgebied wordt ingericht. Er dient voldoende parkeergelegenheid te zijn voor centrumbezoekers dus laten we ook kijken naar het parkeren in dit gebied van medewerkers van gemeente Meierijstad en winkelpersoneel. Hoe kunnen we dit beter faciliteren. De weg achter vlas&graan wordt inderdaad niet als weg ervaren maar parkeerplaats. Vaak ontstaan er gevaarlijke situaties bij in en uitrijden van auto's vanuit 2 kanten op de openbare weg. Door dit beter in te richten kan er een veiligere en betere wegstructuur ontstaan. Veel bezoekers komen vanuit de Rembrandtlaan met auto of fiets het centrum in. Is de wegstructuur nu wel duidelijk zodat de consument weet hoe hij gemakkelijk in het centrum kan komen. Kijk ook naar de vele in en uitritten ter hoogte van het stadhuisplein. Geeft een gevaarlijke en onoverzichtelijke situatie. Moet het Stadhuisplein wel in deze vorm blijven bestaan of is er een logischer model te bedenken om verkeer beter af te wikkelen over het stadhuisplein richting vlas&graan - markt?
  2-7-2019 13:28:35 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden
stadhuisplein
2204