Praat mee...

Stadhuisplein en omgeving - Klimaat

Het gebied is behoorlijk stenig. Mede hierdoor zal het door de gevolgen van de klimaatverandering steeds warmer worden in dit gebied. Dit is onprettig en heeft effect op het leefklimaat en de gezondheid. In de toekomst zullen ook heftigere buien vallen en met de enorme hoeveelheid verharding kan dat een probleem (gaan) vormen. Het gemeentelijk beleid is erop gericht zoveel mogelijk water af te koppelen en op natuurlijke wijze een plek te geven en vast te houden. Dat zal in de toekomst ruimte vragen. De Aa is een fraaie natuurlijke beek en heeft de status van Ecologische Verbindingszone, waardoor ontwikkeling van meer natuur, als schakel in het beeksysteem, gewenst is. Uit inventarisaties (waarneming.nl) blijkt dat – hoewel het plangebied best stenig is - er best wel bijzondere vogels voorkomen.

We zijn nieuwsgierig welke ideeën u heeft over het thema Klimaat; water, hittestress en biodiversiteit!
Kunnen we de kwaliteit van het Julianapark vergroten met ingrepen op het Stadhuisplein e.o.? Kunnen we het Stadhuisplein op allerlei vlakken groener maken, zoals met groene gevels, geveltuinen en meer bomen? Zijn er ingrepen te bedenken om de verharding te verminderen zoals smallere stoepen en minder parkeerplaatsen? Kunnen we de fiets meer stimuleren zodat mensen de auto thuislaten? Kan water meer zichtbaar gemaakt worden? Zou water als speelelement toegevoegd kunnen worden, of zou een strandje aan de Aa wat zijn? En hangen we aan alle gevels nestkastjes?

|

Commentaar

 • Kies bij beplanting bewust voor planten waar voor insecten wat te halen valt. Dus GEEN geraniums en andere tuinplanten die er misschien wel mooi uitzien maar waar geen nectar en/of stuifmeel te verkrijgen is. Kies ook inheems dan loop je niet het risico dat je een invasieve exoot in huis haalt zoals nu het geval met de hemelbomen in Veghel.
  31-7-2019 21:04:58 Reageer
 • Meedenken over Stadhuisplein en omgeving Verkeerstromen Eén van de ergerniswekkende aspecten zijn de verkeerstromen op de doorgaande Stadhuisplein. Het verkeer naar en van de Albert Heijn, het verkeer op Stadhuisplein, dat linksaf slaat richting Aldi en het Raadhuisplein voor parkeren en het verkeer van het Gemeentehuis (vanaf 16.14u.) in combinatie met de stoplichten Stadhuisplein-Rembrandtlaan leidt te vaak tot opstoppingen. Een alternatief zou hiervoor zijn om vanaf de stoplichten Stadhuisplein-Rembrandtlaan het Stadhuisplein één-richtingsverkeer te maken. Daarmee kan alleen verkeer vanuit de stad via Stadhuisplein op de Rembrandtlaan kunnen komen. Uitzondering hierop zijn de politie- , brandweer- en ambulancediensten. De verkeerstroom naar de stad zou in dit alternatief lopen over de Frans Halsstraat/Populierenlaan via Hezelaarstraat/Hoofdstraat of, voor vrachtverkeer, via Iepenlaan/Leo van der Weijdenstraat om op de Stationstraat, Meierijstraat en Stadhuisplein uit te komen. De Aldi is via Stadhuisplein te bereiken of, nog beter, via Vlas en Graan, maar dan zal de verbinding tussen Vlas en Graan en de Hoofdstraat wellicht een aanpassing voor vrachtverkeer vragen. Parkeren He liefst zie ik het Raadhuisplein geheel ontdaan van al zijn parkeerplekken. Dat geldt ook voor het stukje Vlas en Graan vanaf de Hoofdstraat ter hoogte van de bouwblokken met bewoning. Misschien dat dit laatste wel kan met het oog op verkeerstromen (zie boven). Inrichting Omdat het geheel weren van auto’s niet waarschijnlijk is, zou ik bij de inrichting van het Raadhuisplein pleiten voor veel groen in de vorm van bomen, niet alleen voor de landschappelijke inpassing van deze parkeerplaatsen maar ook als anti-hittestressmaatregel. Omdat platanen heel goede stadsbomen zijn en tegen een stootje kunnen, zou ik voor deze soort kiezen. Een aantal heeft de gemeente al in eigen aanbieding, namelijk langs de op- en afritten langs de Rembrandtlaan. Een aantal jaren geleden zijn hier ook al Platanen vandaan gehaald voor de herinrichting van Hertog Janplein in Erp. De parkeerplaatsen of parkeerruimten zelf zouden kunnen worden ingericht als waterzuivering (phytoparking) van in elk geval het gemeentehuis, maar misschien ook wel aangevuld met de omliggende woningen. Zie daarvoor https://www.gww-bouw.nl/artikel/combinatie-parkeerruimte-met-waterzuivering/. In de gemeente Bernheze loopt overigens een proef op dit gebied bij de voetbalclub HVCH, zie https://www.i-qua.eu/2018/05/29/pilotproject-voetbalvereniging-hvch/. Het gezuiverde afvalwater kan worden afgevoerd naar de Aa of worden benut in de Raingardens of voor de groene muren. Omdat de gemeente Meierijstad duurzaamheid als speerpunt heeft, is parkeren ook te combineren met aparte laadpalen of een combinatie met stadsverlichting en laadpalen, zie: https://cleartechnology.nl/ubitricity-lantaarnpaal-oplaadpunt/. Verder pleit ik er voor om alle dakwater van de omliggende bebouwing af te koppelen en zichtbaar af te voeren richting Aa. Voor de inrichting van deze zichtbare afvoer zijn vele uitvoeringen denkbaar. Als wordt gegoogeld op ‘Raingarden’ dan zijn vele smaken mogelijk. Zeker de horizontale waterafvoer in combinatie met de herinrichting van de omliggende gebouwen met groene muren, zoals op de Wiekslag is te zien, verdiend aanbeveling. Zie bijvoorbeeld ook hoe het Stadskantoor van Venlo is ingericht: https://www.mostertdewinter.nl/nl/onze-projecten/groene-gevels/stadskantoor-venlo/ Ik hoop dat ook de bewoners van de omliggende appartementen ideeën over groen en het zelf onderhouden er van. Probeer dan niet uit te gaan van één inrichtingsconcept. Een lappendeken kan ook, als het maar groen aankleedt. Verder ligt vanaf Raadhuisplein richting Aa het hele plein, inclusief de toegang naar de parkeerplaats achter het gemeentehuis, op verkeerd afschot. Vanaf de trapjes aan de oostzijde van de parkeerplaats, maar liefst nog met inbegrip van de weg, zou alle hemelwater via vrij verval zichtbaar richting Aa moeten afstromen. Verder zou De Aa als riviertje met een aftakking wat meer richting Raadhuisplein de stad in kunnen. Voor de bescherming van de oevers kan worden gedacht aan stapelstenen, zoals Waterschap Limburg deze ook heeft gebruikt en gebruikt. Zie bijvoorbeeld de herinrichting Jekerpark in Maastricht: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jekerpark of in Nekum: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nekum. Overigens zou deze manier van oeverbescherming ook kunnen worden gebruikt net ten noorden van de brug van de Hoogstraat over de Aa (Frisselstein). Voor de levendigheid, vooral ’s avonds, zou ik ook willen voorstellen om na te denken over het concept van de Jaarringen van Daan Roosegaarde, zie: http://www.jaarringenzoetermeer.nl/eerdere-edities/jaarring-2011/daan-roosegaarde/ In combinatie met groen, open water en bankjes zou dit het plein/parkeerplaats zeker een boost geven. Bebouwing Met de aanpak van de fysieke leefomgeving binnen het plangebied is er ook een kans om mee te koppelen met de verduurzaming van gebouwen. De omliggende gebouwen kunnen worden uitgerust met groene muren, zie hierboven, maar kunnen vanaf de eerste etage ook worden voorzien van verticale zonnepanelen, zie: http://www.bouwtotaal.nl/2018/11/gevel-die-isoleert-en-zonne-energie-opwekt/ Hester Hamelink & Peter van der Haar Geïnteresseerde bewoners in Zuid.
  19-7-2019 16:06:43 Reageer
 • Waarom wordt er niet iets leuks voor de honden en eigenaren gemaakt . Een afgesloten speelveld met prullenbakjes en bankjes ,zodat ze fijn en veilig kunnen spelen met elkaar . En de overlast van hondenpoep daarmee ook minder wordt , want ze zullen dan eerder de poep opruimen.. Iedereen die in de park komt zou willen dat Veghel zoiets zou doen voor honden en eigenaren. Daarmee zou de irritatie van overlast honden poep misschien minder worden ,of hopelijk totaal verdwijnen
  17-7-2019 10:10:19 Reageer
 • Door de vrijgekomen ruimt van de Blauwe Kei bij het park te betrekken hebben we een unieke kans om de biodiversiteit terug te brengen. Dit komt ten goed aan het de functies als waterberging, vogelstand, visstand in de Aa, CO2 reductie, et cetera.
  15-7-2019 13:43:54 Reageer
 • Plaats er een Tiny forrest (zie IVN website), meteen geschikt voor natuureducatie. Zorg voor meer biodiversiteit door planten, struiken en bomen die vogels en insecten aantrekken (geen groene woestijn met gras en laurier). Plaats bijenkasten van Arista Bee research voor verspreiding varroa mijt resistente honingbijen.
  13-7-2019 6:54:02 Reageer
 • Betrek het voormalige Blauwe Kei terein bij het Juliana Park.
  12-7-2019 21:13:14 Reageer
 • Grasbeton in plaats van huidige klinkers op het parkeerterrein stadhuisplein. Regenwater wordt sneller opgenomen en je stapt minder snel in een plas. Het Stadhuispark vind ik een mooi idee en zie het al voor me.
  11-7-2019 12:15:54 Reageer
 • De Laak als groenblauwe ader vanaf de Aa over Vlas en Graan haalt letterlijk het water in het gebied (referentie: Binnen-Dommeltjes in Boxtel of de Binnendieze in Den Bosch) en kan ook een oplossing bieden voor de afkoppeling en afstroom van regenwater. De hittestress van het nu zeer stenige pleingebied kan daarmee worden teruggebracht. Bovendien maakt dit de entree aantrekkelijk en wordt er weer verbinding gemaakt met de Aa.
  9-7-2019 20:08:39 Reageer
 • Helemaal eens met Coen. Zorg dat het groen van Julianapark doorgetrokken wordt over de Aa, uitvloeiend door het voormalige BK terrein en doorstotend naar Stadhuisplein. Een groene long in het centrum van Veghel. Een 'Central Park' waar Veghelaren met trots verblijven, zijn en naar verwijzen. Met liefst wat gedurfde oplossingen bijvoorbeeld met groene wanden aan gevels, een Bomenpad door kruinen van bomen, deels overloop gebied voor wassend water Aa, doortrekken van een groene (fiets -en loop) verbinding naar centrum, langs de Aa naar Beatrixsingel en verder door naar Aa-Broeken. En een verbinding richting H. Hartplein, richting Haven en Noordkade. Creëer ook hier een aanlokkelijke fiets -en wandelverbinding. Toeristisch aantrekkelijk, activiteiten lokkend waarbij Julianapark en Stadhuispark zowel een functie als verblijfspark zowel als evenementenpark kan vervullen. Een groen en innovatief 'thuis' voor iedereen in Veghel c.q. Meierijstad met scherp oog voor milieu en klimaat.
  8-7-2019 11:43:13 Reageer
 • Trek het groen van het Julianapark door richting Stadhuisplein. Zet bomen op het Stadhuisplein, offer daar parkeerplaatsen voor op en maak dit veel meer dorps (Veghel is geen stad). De omgeving is in de huidige situatie veel te "stenig" met dat witte appartementengebouw en die enorme lap betonstraatstenen. Geef het Stadhuisplein alsjeblieft een andere naam. Zorg voor kwalitatief groen zodat het plein ook prettig wordt om te verblijven ( voorkom hittestress )
  4-7-2019 21:48:31 Reageer
 • J.
  Meer groen: bomen, struweel, gras/ wilde bloemen en natuurlijk water. Goed voor het klimaat en de beestjes. Ook een goed idee om geveltuintjes en groene gevels te maken bij en op de bestaande gebouwen.
  4-7-2019 10:03:17 Reageer
 • Open structuur, minder hoge bebouwing en groen en water terughalen in dit gebied dragen bij aan verbetering van hittestress en biodiversiteit. Het terugbrengen van "de Laak" biedt kansen om water af te koppelen van het riool. De Aa beter zichtbaar en benaderbaar maken. Denk hierbij aan fiets en wandelpaden langs de Aa. Vanaf de Rembrandtlaan liggen er kansen om een snelle en mooie entree te maken via het park richting Vlas&Graan om zo het centrum in te kunnen.
  2-7-2019 9:51:08 Reageer
 • Graag zou ik op het Stadhuisplein de mogelijkheid hebben om groenafval gescheiden te kunnen laten ophalen. Ik ons appartementencomplex is dat niet mogelijk op dit moment. Voor de toekomst lijkt me dat echter wel noodzakelijk.
  20-6-2019 8:41:58 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden
stadhuisplein
2204