Praat mee...

Stadhuisplein en omgeving - Cultuurhistorie en kunst

Zoals gezegd is er een groot contrast tussen het Stadhuisplein en het historische centrum. Het plangebied is ‘modern’ en alle historische patronen lijken hier uitgewist. Tegelijk ligt het gebied direct tegen het historische centrum en waterloop de Aa. De Aa is de aanleiding van het ontstaan van Veghel op deze plek. Kijkend op oude kaarten lagen hier boomgaarden en beemden (lage natte weiden) die af en toe overstroomden. Er was ter hoogte van Vlas en Graan “de Laak” een watergang/sloot haaks op de Aa. Inmiddels ligt de Aa in stedelijk gebied. Er zijn nog altijd enkele mooie zichtlijnen richting de kerk. 

Veghel heeft een levendig cultureel leven. Onder andere met Fabriek Magnifique staat Veghel op de kaart. Toch zien we in het plangebied weinig van deze culturele en artistieke kracht.

We zijn nieuwsgierig welke ideeën u heeft over het thema cultuurhistorie en kunst!
Is het contrast tussen het plangebied en het centrum een probleem of juist interessant? Zijn er mooie cultuurhistorische aanleidingen en verhalen om het gebied identiteit te geven? Kunnen we iets doen met de beemden en de Laak? Zouden we met kunst het gebied kunnen versterken? En zo ja, wie wil daar dan een rol in vervullen?

 

|

Commentaar

 • Ben het helemaal eens met het betoog van Jan van Hoof. De ruimte van de Blauwe Kei gebruiken voor de uitbreiding van het park. Het park moet een recreatieve en natuurlijke functie vervullen waarbij het een centrale plek inneemt bij (cultuur historische) evenementen. De voorzieningen zoals elektra en riolering dienen daarop te zijn aangepast zodat het park ook als evenemententerrein efficiënt en miljeuvriendelijk kan worden gebruikt. Naast het terugbrengen van de oude kiosk dient het park te worden voorzien van mooie grote kunstwerken die een extra argument vormen om het park te bezoeken.
  15-7-2019 13:17:51 Reageer
 • Een buiten fitniss zou super zijn gratis toegang dit zie je vaak in buitenland en zo kun je iedereen de kans geven om te sporten daar omheen een loopbaan voor hardloop rondjes sprintjes buiten fitness - Google Zoeken https://swky.co/0FauM7
  12-7-2019 19:54:02 Reageer
 • Dit kan een prachtig gebied zijn: zwembad draaien met de opening naar de Aa, autovrij, verbinden naar het Julianapark, ruimte voor recreatie, leuk voor de toerist maar een uurtje aan de Aa met je flesje wijn en een goed boek is voor iedereen genieten. De opmerkingen van Rolf en Jan hierin meenemen, dat maakt Veghel bijzonder.
  12-7-2019 13:12:09 Reageer
 • Cultuurhistorie is voor Veghel-Centrum misschien wel het beste uitgangspunt om weer 'verhaal' en 'betekenis' te krijgen. Niet alleen voor consumenten, maar zeker ook voor de Veghelaren zelf. Veghel heeft haar positie als streekcentrum voor zorg en onderwijs grotendeels verloren en daarmee ook haar marktpositie als winkelcentrum. Een eigen verhaal, cultuurhistorie, recreatie en toerisme kunnen invulling geven aan dit gemis. Daarvoor moet Veghel terug naar haar basis: een compact dorpshart dat verweven is met de Aa en het groene buitengebied. Plannen als De Laak brengen het water en de cultuurhistorie weer terug in de kern en maken de entree van Veghel aantrekkelijk. Er kan een immense kwaliteitsslag gemaakt worden in het naargeestige, identiteitsloze gebied van Vlas en Graan en Stadhuisplein. Referenties: Boxtel (binnen-Dommeltjes) en Sint-Oedenrode (Wandelroute Slotjes en Duizendjarig Woud). Deze plannen passen ook bij de duurzaamheids- en wateropgave.
  9-7-2019 19:46:17 Reageer
 • Bij het doortrekken van het groen en voorzieningen in Julianapark, over de Aa met een nieuwe 'groene' (glazen) brug, uitvloeiend over het terrein voormalige Blauwe Kei richting Stadhuisplein. Grote bomen, paden (met hoogteverschillen en doorgangen) als contouren van gebouwen uit het verleden, etc. Waardoor een 'Central Park' ontstaat waar Veghelaren met trots naar verwijzen en met graagte in Vertoeven. Op termijn kan het doorgetrokken worden richting centrum en over de parkeerplaats Stadhuisplein waaronder een parkeergarage gerealiseerd kan worden. Aansprekende inrichting kan gerealiseerd worden met een verwijzing naar de Culotuurhistorie. Land Art achtig kunstwerk naast een architectonische verwijzing naar de boerderijen die er gestaan hebben en een deel inrichten als een overloop voor de Aa, verwijzend naar het voormalige overloopgebied. Midden in het nieuwe deel een café/restaurant in de sfeer van groen en landschap, aanpalend aan de Aa. Als een 'Heartbrake Hotel' zoals op het strand op Terschelling...
  5-7-2019 11:14:25 Reageer
 • J.
  Het zou fijn zijn als delen van het gebied, bijvoorbeeld tegenover het Julianapark, ook gebruikt kunnen worden voor evenementen (kunst). Bijvoorbeeld Fabriek Magnifique. Dit deel van het centrum wordt dan namelijk meer bij het park betrokken en het wordt interessant om hier ook te komen. Kijk bij de keuze van materiaal en beplanting naar soorten die hier van oorsprong voorkomen (en het ook goed doen in ons 'nieuwe' klimaat). Het zou interessant zijn als de Aa meer beleefbaar wordt, bijvoorbeeld als delen van het gebied net als vroeger overstromen bij hoog water.
  4-7-2019 9:50:18 Reageer
 • Maak er een groot overstroomgebied van, ingericht volgens de landschapsarchitectuur van van vóór de ruilverkaveling. Zie foto: 'Aa en Laak overstromen de Beemden' Stukje cultuur van eeuw geleden teruggebracht, midden in het dorpscentrum. Uniek, daar het meestal panden betreft die een beschermde status krijgen.
  3-7-2019 18:08:08 Reageer
 • Veghel kent veel historie die we de afgelopen jaren zijn vergeten. Uitdaging is om deze elementen weer terug te halen in dit gebied. Denk aan " de Laak" of een boomgaard op het terrein van de voormalige Blauwe Kei. Probeer de verbinding weer te maken naar het historisch centrum. Dus hoe ga je het "moderne" gebied ombuigen naar meer historische waarde. Dit gebied biedt ook kansen om historische verhalen te vertellen. Dit kan interessant zijn voor consumenten om in dit gebied te willen zijn. Hoe ga je die zichtbaar maken?
  2-7-2019 9:46:08 Reageer
 • Veghel kent veel historie die we de afgelopen jaren zijn vergeten. Uitdaging is om deze elementen weer terug te halen in dit gebied. Denk aan " de Laak" of een boomgaard op het terrein van de voormalige Blauwe Kei. Probeer de verbinding weer te maken naar het historisch centrum. Dus hoe ga je het "moderne" gebied ombuigen naar meer historische waarde. Dit gebied biedt ook kansen om historische verhalen te vertellen. Dit kan interessant zijn voor consumenten om in dit gebied te willen zijn. Hoe ga je die zichtbaar maken?
  2-7-2019 9:46:02 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden
stadhuisplein
2204