Praat mee...

Stadhuisplein en omgeving - Architectuur en beeldkwaliteit

Het plangebied is als het ware de entree naar het centrumgebied toe. In de jaren ’80 lag dit gebied nog aan de grote doorgaande route van Eindhoven richting Nijmegen. Het is destijds vormgegeven als een modern ogend entreegebied. Hoge en stedelijke bebouwing en vooral de auto stond voorop. Moderne voorzieningen zoals een sporthal, theater en zwembad kregen hier een plek. Dit gebied vormde qua sfeer en opzet een groot contrast met de historische kern van Veghel.

Nu beoordelen we het gebied als best hard, en stenig. Kijkend naar de openbare ruimte, kunnen we zeggen dat het behoorlijk versleten is. Er zijn enorm veel achterkanten van gebouwen zichtbaar vanuit de openbare ruimte. Dit is bijvoorbeeld te zien bij een wandeling over Vlas en Graan. Maar ook het zicht vanuit het Julianapark richting het Stadhuisplein laat vooral achterkanten zien.

Het gebied is niet bepaald gezellig en sfeervol. Er is geen aanleiding om hier te willen verblijven, bankjes staan er dan ook niet. Het is een soort ‘transit’-gebied waarin je de auto parkeert om vervolgens ergens naar binnen te gaan of door te lopen naar het centrum. De relatie met de Aa was niet sterk. Door de recente sloop van de Blauwe Kei is de Aa in ieder geval visueel aanwezig.

We zijn nieuwsgierig welke ideeën u heeft over het thema architectuur, beeldkwaliteit, sfeer!
Moet dit gebied juist een modern uiterlijk houden in contrast met het historische centrum of willen we de sferen meer op elkaar afstemmen? Hoe zou het zijn als bestaande panden groene gevels zouden krijgen of bijvoorbeeld met kunst of kleur opgefrist zouden worden? Hoe zouden we achterkanten die gericht zijn op de openbare ruimte aantrekkelijker kunnen maken?

 

|

Commentaar

 • Voor de zelfstandige senioren hier huur en/of koop appartementen bouwen (12 lagen van 10 wooneenheden, iets hoger dan "De WEL" in Uden). Bovenop 'n combinatie van Restaurant, Café en terras rondom voor het uitzicht over Veghel en omgeving. Onder (en naast) verdiept parkeren met veel groen er omheen. Dit alles verbinden met het huidige Juliana Park d.m.v. 'n Amfitheater richting het Park.
  29-7-2019 16:11:46 Reageer
 • De gevels zijn evenals de bestrating erg kil. Vernieuw de gevels en geef ze de allure van bijvoorbeeld eeuwenoude grachtenpanden. De geparkeerde auto’s geven het Stadhuisplein een saaie uitstraling vol met blik. Bouw een ondergrondse parkeergarage waar het dubbel aantal auto’s kan parkeren. Bovenop deze parkeergarage een mooi (stads)park realiseren waar eventueel ruimte is voor meer appartementen met een pandjesstructuur (meer toekomstige centrumbewoners komt de plaatselijke welstand en de levendigheid ten goede). Tevens het zwembad verhuizen naar het sportpark en op de huidige locatie van het zwembad appartementen in oude stijl bouwen. De bomen die nu nog op toekomstige Rembrandboulevard staan eventueel verplaatsen naar het Stadhuisplein e.o.
  16-7-2019 22:58:04 Reageer
 • Groen is het devies in Nederland en ook Veghel zou er mooi aan kunnen bijdragen. St. Oedenrode was ooit al 's de groenste gemeente van Europa, maar Veghel haalt dat niet. Deels omdat ook de industrie een belangrijke bijdrage vormt in dat kader. Is ook belangrijk! De leefbaarheid als het gaat om groen en voorzieningen hebben nooit echt hoog op de agenda gestaan. Het zou mooi zijn als de gemeente daar nu een keer wél voor kiest, zoals velen ook hierboven al hebben aangegeven. Het zwembad en eventueel een sporthal vervangen lijkt ook belangrijk bij velen en terecht lijkt ook mij, al moet er ook iets met perkeermogelijkheden gedaan worden. Mijn voorstelvoor de invulling van genoemd gebied is vergelijkbaar met een plan dat ooit in Den Bosch leefde. 1. Een parkeergarage onder het oude kanaal. Ik zou willen voorstellen het zwembad en de sporthal in 1 gebouw onder te brengen, kleiner in oppervlakte dan de huidige twee lokaties. Hierdoor blijft er meer ruimte om het overige in te vullen. Daar onder kan dan ook een 2- of 3 etages diepe parkeergarage gecreëerd worden. 2. De ruimte tussen de Aa en het stadhuiszou een mooi verlengstuk van het park kunnen worden. Het huidige gat dat overbleef na het weghalen van de oude Blauwe Kei, zou ik daarin mee nemen. Een doorsteek naar de Aa zelf zou dan mooi zijn, waardoor aan het gat zelf misschien zelfs een klein strandje gemaakt zou kunnen worden. Een klein bruggetje aan de Aa-zijde zou dat kunnen complementere, om ook een wandelroute te kunnen laten doorlopen langs de Aa zelf. De huidige fietsbrug zou ik vervangen door een iets bredere en wat schuin lopende brug. De huidige brug is eigenlijk een betonnen mormel dat niet echt mooi past. Vanaf het gat in de richting van het stadhuis en richting parkeerplaats, zou het groen kunnen worden doorgetrokken met bomen, struiken en gras om het Juliana park te complementeren. Berken bomen zouden dan de lijn met het stadhuisplein kunnen aanvullen.
  16-7-2019 8:22:16 Reageer
 • Plaats van de Blauwe Kei moet in mijn ogen een onderdeel worden van de groene structuur en zorgen dat het water ook bij het centrum wordt verbonden. Een aantal suggesties: 1) Plaats de oude kiosk terug in het park. mooi om kleine spontane optredens te verzorgen. ook goed bruikbaar bij festivals zoals Fabriek Magnifique. 2) Het zwembad en sporthal afbreken en verplaatsen naar het sportpark. 3) Op de vrijgekomen ruimte een woontoren met appartementen bouwen met daaronder een ruime parkeerkelder. Er blijft dan nog voldoende ruimte over om groen en water bij het centrum te betrekken. 4) Het hotel kan worden omgebouwd naar het bestuurscentrum. De horeca en het park vormen een prachtige "brug" tussen het bestuurscentrum en het centrum.
  15-7-2019 13:06:58 Reageer
 • Het lijkt me een mooi moment om er een bos van te maken met zandpaadjes naar diverse kleine pleintjes met terrasjes en kioskjes / coffeshops.
  15-7-2019 10:11:02 Reageer
 • Als de plannenmakers nou eens even aankloppen bij een ander bureau dat door de gemeente is ingehuurd. Dan zou duidelijk worden dat het idee van 'entree van het centrum' en 'historisch centrum' waarschijnlijk achterhaald blijken. Zomaar een idee: als iemand binnen het College die twee verschillende opdrachten nou eens coördineert.
  12-7-2019 12:13:53 Reageer
 • Gevels rondom stadhuisplein zijn kil en stenig. Ik stel me hangend groen voor, vertikale geveltuinen waardoor het vriendelijk oogt. De beletteringen van ondernemingen winnen ook niet allemaal de schoonheidsprijs; ik begrijp datz e nodig zijn om de winkel herkenbaar te maken, maar dat hoeft wellicht niet van op verre afstand. Mooie aaneengesloten leilindes (o.i.d.) ervoor bij de overgang trottoir/rijbaan of trottoir/parkeren kan dit oplossen; creëert ook meer intieme sfeer als je op het voetpad loopt en markeert de plint van de gebouwen.
  11-7-2019 12:22:20 Reageer
 • Architectuur en beeldgevelkwaliteit zijn voor Veghel de grootste uitdaging volgens de Vitaliteitsbenchmarkt Centrumgebieden (juni 2019). Het plangebied vormt een risicogebied waar het gaat om beeldkwaliteit. Het is totaal misgegaan in het verleden toen de 'stad'-gedachte overheerste. Daardoor is met het Stadhuispleingebied een misplaatste stedelijke ontwikkeling in gang gezet. Met name het Blokker-pand en de appartementen langs de Aa kenmerken zich door ongepaste schaalgrootte en miserabele architectuur. Hoe ga je om met dit soort overheersende, maar verstorende elementen? Plan vooral hoogopgaand groen (denk aan de zo kenmerkende populieren die hier ooit stonden) om de gevels aan het zicht te onttrekken. Ben voorzichtig met vergroening van gevels: voorkom kermisconstructies zoals de verlichting á la Molenaar die enkele jaren terug is aangebracht. Veghel heeft vooral hoogwaardige architecten nodig in de herontwikkeling van het gebied (Winny Maas etc.). Welstand dient streng toe te zien om de ontwikkeling van de plannen in dit gebied. De tuinenstructuur van de achterzijde Hoofdstraat kan eenvoudig als parkachtige constructie worden opgenomen langs een nieuw aan te leggen Laak o.i.d. Parkeren in het groen als uitgangspunt. Ook voor de inrichting gerenommeerde namen laten meedenken (Floris Alkemade, referentiekader Dommelmozaïek etc.).
  9-7-2019 19:58:38 Reageer
 • Deze locatie leent zich uitstekend voor een groen landschap. Dit sluit mooi aan bij het bestaande Julianapark. Door de parkeerdruk te verminderen, kan men een ondergrondse parkeergarage ontwikkelen. Boven op de parkeergarage, groen, met bomen en bankjes. Daarbij ontlast men de drukte op het Stadhuisplein. Door de week is deze altijd bezet door medewerkers van het gemeentehuis en winkelaars. Overigens staan op het stadhuisplein ook bewoners geparkeerd. Mensen die een afspraak hebben op het gemeentehuis tussen 8:30 – 17:00 uur kunnen met moeite een parkeerplaats vinden. Overigens is dit ook een mooie locatie direct naast het hotel. zie onderstaande link hoe dit in Den Bosch is opgepakt. https://www.bouwenaandenbosch.nl/projecten/zuiderpark-stadswalzone
  5-7-2019 13:39:11 Reageer
 • Probeer veel ruimte te creëren dit zorgt voor rust en open structuren. Daar heeft het centrumgebied behoeften aan. Mocht er in dit gebied nieuwbouw komen houdt dan rekening met keuze van materialen en hoogte van bebouwing. Voorkeur heeft het om geen blokken te bouwen met veel volume. De achterkant van Vlas&Graan biedt kansen voor woningbouw. Gebruik de achterkanten hier als "nieuwe voorkant" Houdt hier rekening mee met de inrichting van het gebied zodat het aantrekkelijk wordt voor vastgoedeigenaren om hier te investeren in woningbouw. Vraag is of dit gebied een echt verblijfsgebied moet worden. Het is immers de entree naar je centrum en de consument moet juist in het centrumgebied verblijven. De uitdaging is om het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken dat de consument graag via deze kant het centrum binnen wil komen maar ook naar het centrum toe wordt getrokken.
  2-7-2019 9:42:21 Reageer
 • Probeer veel ruimte te creëren dit zorgt voor rust en open structuren. Daar heeft het centrumgebied behoeften aan. Mocht er in dit gebied nieuwbouw komen houdt dan rekening met keuze van materialen en hoogte van bebouwing. Voorkeur heeft het om geen blokken te bouwen met veel volume. De achterkant van Vlas&Graan biedt kansen voor woningbouw. Gebruik de achterkanten hier als "nieuwe voorkant" Houdt hier rekening mee met de inrichting van het gebied zodat het aantrekkelijk wordt voor vastgoedeigenaren om hier te investeren in woningbouw. Vraag is of dit gebied een echt verblijfsgebied moet worden. Het is immers de entree naar je centrum en de consument moet juist in het centrumgebied verblijven. De uitdaging is om het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken dat de consument graag via deze kant het centrum binnen wil komen maar ook naar het centrum toe wordt getrokken.
  2-7-2019 9:42:13 Reageer
 • Een mooie kans om de entree van het centrum nieuwe allure te geven. Daarnaast een kans om functies te clusteren. Een nieuw bestuurscentrum zou in deze omgeving passen en is m.i. gewenst in de nabijheid van het gemeentehuis. Goed om doorzicht naar het park te houden, bijvoorbeeld door nieuwbouw ''op te tillen''. Het Julianapark inrichten als hip beweegpark.
  2-7-2019 7:41:08 Reageer
 • De gevels zijn gedateerd en mogen aangepakt worden of uit het zicht worden gehaald met bomen/ groen. Aan Vlas en Graan zijn er veel achterkanten. Groene gevels zijn een goed idee. De inrichting van de openbare ruimte ziet er ouderwets/ gedateerd uit. Het doorzicht naar het Julianapark openhouden, zodat het park en het water te zien zijn.
  26-6-2019 10:49:17 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden
stadhuisplein
2204