Nieuws

Het is alweer even geleden….


...dat we van ons hebben laten horen sinds de bijeenkomst in juni en het sluiten van de reactietermijn op de website in augustus. We kunnen ons goed voorstellen dat u nieuwsgierig bent. Immers het was ook het idee om in oktober weer een bijeenkomst met u te organiseren. Deze zal nu begin 2020 plaatsvinden.

 

 

In de tussentijd hebben we niet stilgezeten. De ingekomen reacties: 

  • zijn gebundeld en geanalyseerd;
  • zijn verwerkt in een uitgangspuntenkaart;
  • zijn vertaald naar een schets met een eerste voorstel voor de inrichting van het gebied.

Die eerste schets voor het Stadhuisplein en omgeving hebben we met de gemeente besproken. We hebben toen geconcludeerd dat er op onderdelen meer informatie nodig is om een goed plan te maken. Daarom worden er bijvoorbeeld extra parkeertellingen uitgevoerd en er loopt een verkeerskundig onderzoek. Ook moet het college van burgemeester en wethouders nog besluiten over de toekomst van het zwembad in Veghel. Dat besluit vormt een belangrijk uitgangspunt voor de invulling van de inrichting van het openbaar gebied! 

We organiseren begin februari 2020 een nieuwe bijeenkomst om de eerste ontwerpen ook met u te bespreken. U ontvangt van ons nog een aparte uitnodiging voor die bijeenkomst. 
 

Aanmelden nieuwsbrief

stadhuisplein
2204