Welkom op de website over het Stadhuisplein en omgeving

Welkom op de website voor de ontwikkeling van het Stadhuisplein en omgeving in Veghel. Via deze website kunt u meedenken en blijft u op de hoogte van de herinrichtingsplannen van deze entree tot het Veghelse centrum.

De sloop van de voormalige Blauwe Kei is aanleiding voor het starten van dit traject. Het vrijgekomen openbare gebied heeft een nieuwe inrichting nodig. Om dit goed en toekomstbestendig in te richten, wordt niet alleen voor de locatie van de Blauwe Kei een ontwerp gemaakt, maar wordt een groter gebied meegenomen om ook de overige ontwikkelingen in het gebied een plek te kunnen geven. 

De gemeente Meierijstad wil de kwaliteit en functionaliteit van het Stadhuisplein en Vlas en Graan verbeteren. Het is de ambitie om dit gebied aantrekkelijker in te richten en daarmee de entree naar het centrum te versterken. Tegelijk hebben we ambities om de kwaliteiten van de Aa te versterken en de Aa meer beleefbaar te maken. We zien in het gehele gebied kansen en de noodzaak om te werken aan klimaatadaptatie. In het ontwerp zullen we daarom zeker rekening houden met klimaatveranderingen, bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenwater en het verminderen van hittestress door het toevoegen van meer groen. 


In het gebied zijn op verschillende vlakken veranderingen gaande. Zo blijkt uit de Centrumvisie dat er de komende jaren in Veghel circa 10.000m2 aan vloeroppervlak voor detailhandel zal moeten verdwijnen. Op dit moment onderzoeken we samen, met onder meer de lokale ondernemers en vastgoedeigenaren, waar dit het beste kan en past. 
Recent is de Blauwe Kei gesloopt en is de theaterfunctie verplaatst naar de Noordkade. Het zwembad en de sporthal zullen gesloopt worden omdat ze verouderd zijn. Mogelijk komt het zwembad weer terug ergens op deze locatie. Ook de huidige verkeer- en parkeersituatie vraagt om aandacht. 

We zijn in juni 2019 gestart met een gebiedsproces om samen met inwoners en ondernemers van Veghel te gaan werken aan een plan op hoofdlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte van het gebied Stadhuisplein e.o. Het eindproduct wordt een visie voor de inrichting van de openbare ruimte voor het hele plangebied en een concreter inrichtingsplan (VO) voor het gebied van Stadhuis tot aan de Aa. Deze visie moet begin 2020 worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Wat betreft de uitvoering is het de ambitie om het gebied vanaf de voormalige Blauwe Kei tot en met de entree van het gemeentehuis snel na het besluit van de gemeenteraad in gang te zetten. Wanneer het overige deel van het ontwerp tot uitvoering kan worden gebracht is van veel factoren afhankelijk, bijvoorbeeld de prioriteiten die voortkomen uit de uitwerking van het Centrumplan en/of wat er gebeurt met het zwembad. 
Via deze website kunt u meedenken en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Naast dat we in enkele fases met inwoners en ondernemers van Veghel in gesprek gaan via deze website organiseren we ook enkele bijeenkomsten, iedereen is welkom! De ambitie is om een gedragen visie te ontwikkelen. 

Globaal bestaat het proces uit de volgende stappen:

 1. Verkenning (juni – juli)
  We willen grip krijgen op het gebied, de knelpunten en de wensen. 
 2. Scenario’s (augustus – oktober)
  Via enkele scenario’s gaan we onderzoeken hoe we het gebied kunnen verbeteren. 
 3. Voorkeursmodel (november – januari)
  We maken een plan op hoofdlijnen voor de openbare ruimte van het gebied en voor een klein deel maken we een wat concreter uitgewerkt plan.
 4. Voorontwerp en visie (februari – maart)
  We presenteren het voorontwerpplan voor de herinrichting van openbare ruimte tussen het stadhuis en de Aa en de visie op de openbare ruimte voor het gehele gebied.

  Op deze website kunt u onder “PRAAT MEE” meedenken over de visie en het plan.

  Onder de knop “Achtergronden en kader” vindt u enkele beleidsdocumenten die de gemeente eerder heeft gemaakt en die van invloed zijn op de visie de we nu maken.

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden Nieuwsbrief'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten.

 

Nieuws

Uitnodiging ophaalbijeenkomst Stadhuisplein en omgeving

Uitnodiging ophaalbijeenkomst Stadhuisplein en omgeving

Denk en praat mee over de toekomst van het Stadhuisplein en omgeving!
Met de sloop van de voormalige Blauwe Kei gaan we dit stuk openbare ruimte opnieuw inrichten.
Dit is voor de gemeente aanleiding om direct naar de inrichting van een groter gebied te kijken,
het Stadhuisplein en Vlas en Graan (zie kaartje bij deze brief). In het gebied gebeurt immers veel.
Zo kampt het centrum op plekken met leegstand. Hiervoor werken we momenteel aan een
centrumvisie en het resultaat wordt meegenomen in dit traject. De Blauwe Kei is al gesloopt en de
sporthal gaat ook verdwijnen. Het zwembad in Veghel zal vernieuwd moeten worden en mogelijk
komt het zwembad hier terug. Ook de verkeer- en parkeersituatie in het gebied vraagt om
aandacht. Al met al speelt er van alles.

Het Stadhuisplein en omgeving is de entree van het centrum van Veghel. We willen de ruimtelijke
kwaliteit daarvan verbeteren, aantrekkelijker maken. Tegelijkertijd liggen er ambities om de
kwaliteiten van de Aa meer in het zicht te brengen. En we zien in het gehele gebied kansen (en de
noodzaak) om te werken aan klimaatadaptatie; zoals het afkoppelen van regenwater en het
omgaan met hittestress door het vergroenen van de omgeving. Kortom: dit is hét moment om een
kwaliteitsslag te maken op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en klimaat en hierbij
direct de Aa in het zicht te brengen.

We starten in juni een gebiedsproces om samen met inwoners en ondernemers van Veghel te
werken aan een visie voor de inrichting van de openbare ruimte van het gebied Stadhuisplein e.o.
De planning is om deze visie begin 2020 aan de gemeenteraad aan te bieden.

Kom naar de ophaalbijeenkomst op 19 juni!
De gemeente heeft LOS Stadomland ingeschakeld om samen met de inwoners tot een gedragen
en functioneel ontwerp te komen. Als start van dit ontwerpproces organiseren wij op woensdag 19
juni een zogenaamde ‘ophaalbijeenkomst’. Via deze bijeenkomst willen we van u horen welke
wensen en ideeën u heeft voor dit gebied. We gaan nog geen plan maken, maar nodigen u uit
mee te denken over de ‘agenda’ voor het gebied. We horen graag waar en welke vraagstukken en
opgaven u ziet. Daarnaast maken we voor dit project ook een website, zodat u ook na de avond
op de hoogte blijft en kunt reageren. De website zullen we op de avond introduceren.

De bijeenkomst vindt plaats om 19:30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het Stadhuis in Veghel. Na
een korte introductie op het Stadhuis kunt u binnen meedenken. U kunt ook mee naar buiten, we
gaan in kleine groepen op ‘safari’ in het plangebied en horen graag welke aandachtspunten u wilt
meegeven aan de ontwerpers. U kunt zelf beslissen hoelang u aanwezig bent, we verwachten de
bijeenkomst rond 21.30 uur af te ronden. De avond wordt georganiseerd door ontwerpbureau LOS
Stadomland.

Vervolg
In het najaar organiseren we een 2e bijeenkomst waarin LOS Stadomland met eerste scenario’s
komt voor de toekomst van Stadhuisplein e.o. We nodigen u dan weer uit mee te denken. Eind
2019 bent u, volgens planning, welkom op een 3e bijeenkomst voor een presentatie van de visie.
 

|

Aanmelden nieuwsbrief

Naam